__________________________________________________
Proizvodnja i veleprodaja
21000 Novi Sad, Zetska 6
021/639-07-66 , 060/639-07-66

Maloprodaja
21000 Novi Sad, Kisačka 14
021/520-340

bovira@gmail.com
www.bovira.co.rs
__________________________________________________